Arş. Gör. Ali Can YENİCE

0
2369

2014 yılında Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2014-2017 yılları arasında çeşitli araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi’ndeki İslam Ekonomisi ve Finansı alanında Yüksek Öğretim Kurumu doktora bursunu (100/2000) kazandı. 2017 yılında ise araştırma görevlisi olarak göreve başladığı Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkez (İSEFAM)’da akademik çalışmalarını sürdürmektedir. İslam ekonomisi ve finansı alanında çeviri eseri, makaleleri ve projeleri bulunmaktadır.

Akademik Çalışmaları

  1. Yenice, A , Genç, A . (2017). Reviving The Promise Of Islamic Economics . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 3 (3) , 79-90 . DOI: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.07
  2. Yenice, A . (2019), İslam, Ekonomi ve Toplum . International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 5 (1) , 143-148 . DOI: 10.25272/ijisef.523351.
  3. Yenice A.,Genç A., (2019), Hanehalkı Borç Davranışlarında Karz-ı Hasen’in Yeri, Ensar Neşriyat, ISBN:6057619334.
  4. Yenice A. (Çevirmen), (2019), Finansın Sosyal Etkisi ve Gücü, Ed:Faisal M, Cristina T., Albaraka Kültür, Sanat ve Yayıncılık
  5. Yenice, A. (2019-2020), İslam İktisadı Kademe Eğitimi Projesi, (Proje No:2019-M-261), Proje Koordinatörü, İçişleri Bakanlığı.
  6. Yenice, A . (2020), Homoeconomicus’ tan Homoislamicus’a: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 6 (2) , 138-155 . DOI: 10.25272/ijisef.751251.
  7. Yenice, A. (2020), Islamic Social Finance Instuitions in Turkey: An Overview, Development of Islamıc Economics in Malaysia and Turkey in Achieving Well-Being of Ummah (Universiti Malaya & Sakarya University)
  8. Yenice, A. (2021), İslami Sosyal Finans, İKAM Araştırma Raporu 15, Erişim: https://ikam.org.tr/images/dosyalar/islami_sosyal_finans_02.pdf.
  9. Yenice, A., Özdemir M., Koç A. (2021), Looking at the ‘Big Picture’ in Islamic Economics and Finance Literature A Bibliometric Analysis of WoS Indexed Documents, Turkish Journal of Islamic Economics (TUJISE).