Arş. Gör. Abdullah Talha GENÇ

0
3481

2011 yılında Sakarya Anadolu Lisesi’nden, 2016 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Maliye Bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim dalında yüksek lisansa ve 2019 yılında aynı bölümde doktoraya başladı. 2017 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi(İSEFAM)’da araştırma görevlisi olarak meslek hayatına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Karz-ı Hasen, Helal Gıda, İslam İktisadı

Tez 

“TÜRKİYE’DE KARZ-I HASEN SANDIK UYGULAMALARI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA” Danışman: Prof. Dr. Mahmut Bilen (Yüksek Lisans)

Proje

İslam İktisadı Açıklamalı Bibliyografya Projesi (Kataloglama Görevlisi olarak), Proje Koordinatörü: Doç. Dr. Lütfi Sunar

Uluslararası Öğrenciler Akademik Çözüm Merkezi Projesi (Sakarya İl Sorumlusu olarak), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB)’nin destekleriyle Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Ocak 2021- Ekim 2021 döneminde sürdürülmüştür.

Alanında Ulusal Yayımlanan Kitap Editörlüğü

Kaya, Süleyman; Özdemir, Mücahit; Genç, Abdullah Talha,”Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması”, Ensar Neşriyat, 2019.

Ulusal Yayımlanan Kitap Bölümü

Abdullah Talha GENÇ, Türkiye’de Yardımlaşma Sandıkları Çerçevesinde Karz-ı Hasen Örnekleri, Ensar Neşriyat, 2019.

Ali Can YENİCE ; Abdullah Talha GENÇ – Hanehalkı Borçlanma Davranışlarında Karz-ı Hasen’in Yeri, Ensar Neşriyat, 2019.

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  1. Ak, Ö., & Genç, A.T. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Geri Dönüşüm Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 2
  2. Genç, A. T. , Yenice, A. C. & Orhan, Z. H. (2021). İslami İktisat Çerçevesinde Günler: Karma Yöntem Araştırması . Adam Academy Journal of Social Sciences , 11 (1) , 31-66 . DOI: 10.31679/adamakademi.864080

Bildiriler

  1. Genç, Abdullah Talha; Yardımcıoğlu, Fatih (2017). Helal Sertifikasının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi: Sakarya İli Örneği.   I. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumuna (Efeos)(2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

Çeviri:

  1. Genç, Abdullah Talha; Yardımcıoğlu, Fatih (2017). Gerçek Anlamda Korkunç Bir Makale Yazmak İçin 10 İpucu, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2.

2. Uyğun, Uğur; Genç, Abdullah Talha; Ülev, Salih (2016). İslam Ekonomisinin Arzuları ve Gerçekleri Arasındaki Uzaklaşma: Farklılığı Azaltmaya Yönelik Bir Politik Ekonomi Yaklaşımı, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.

  1. Yenice, Ali Can; Genç, Abdullah Talha(2017). İslam Ekonomisi Umudunun Yeniden Doğuşu, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 3.